Početna

ROŽ BIH

Regluatorni odbor željeznica BIH

ROŽBIH je osnovan u skladu sa Zakonom o željeznicama BiH od 30. juna 2005. godine, sljedećim preporukama EU Direktive 14/2001 i 49/2004. On je nadležan za četiri glavna područja: opšti nadzor, licenciranje, bezbednosni i sigurnosni sertifikati, apelacija je pre svega između rukovodioca infrastrukture i operatora, kao i drugih obaveza, kao što su, na primer, istraga o nesrećama, propusta i sl. Prema članu 5. Zakona o željeznicama BiH, ROŽ BIH je upravna organizacija u sastavu Ministrstvu komunikacija i transporta BiH sa sjedištem u Doboju.