Djelatnost

 A.    Regulatorna ovlaštenja

Regulatorni odbor propisuje tehničke standarde i tehničke specifikacije te kontroliše željeznički sektor u BiH, vodeći pri tom računa o direktivama Evropske unije o željeznicama.

B.    Ovlaštenja za izdavanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola
Regulatorni odbor je jedinstveni organ odgovoran za izdavanje, praćenje i oduzimanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola. U tom smislu Regulatorni odbor donosi uputstva i propisuje obrasce u vezi sa podnošenjem zahtjeva i uslove za izdavanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola.

C.    Ostala ovlaštenja i funkcije

1.Regulatorni odbor takođe:

a) donosi instrukcije za bezbijednost i interoperabilnost željezničkog sistema, nadgleda poštovanje tih instrukcija i odobrava željezničku opremu potrebnu za bezbijednost i interoperabilnost;
b)  kontroliše i izvještava o inspekcijskim kontrolama;
c)  obavlja istrage o nesrećama i izvještava o njima;
d)  vodi i objavljuje statistiku o nesrećama;
e)  žalbeno je tijelo za željezničke operatere u skladu sa članom 23. Zakona o željeznicama BiH.